Dzisiejsza technologia oferuje rozmaite urządzenia grzewcze pracujące w wydajny i ekonomiczny sposób. Jednocześnie producenci dążą do tego, by były one możliwie jak najbardziej ekologiczne. Pompy ciepła są tu dobrym przykładem. To niskotemperaturowe urządzenie grzewcze, które do swojego działania wykorzystuje naturalne zjawiska fizyczne. Pobiera energię pochodzącą ze środowiska, a więc z gleby, wody i powietrza i zamienia ją na ciepło dostarczane do naszego domu.

Jak działają pompy ciepła?

LicznikTe naturalne źródła energii są stale dostępne i znajdują się wokół nas. W jaki sposób działają inwerterowe pompy ciepła? Naturalna energia gleby, wody i powietrza wędruje za sprawą parownika do czynnika chłodniczego. Za pomocą sprężarki czynnik przechwyca energię, która wówczas może być wykorzystana do ogrzania domu lub nawet wody, jeśli pompa działa w połączeniu z ogrzewaczem. Energia może być pobierana ze środowiska bez względu na porę roku. Zimą, gdy powietrze jest najzimniejsze, pompy są w stanie pobierać energię, gdy temperatura wynosi nawet do -20 stopni Celsjusza. Woda jako źródło energii jest z kolei dobrym buforem ciepła słonecznego, bowiem nawet w najzimniejsze dni utrzymuje mniej więcej stałą temperaturę w przedziale od 7 do 12 stopni. Dzięki stałej temperaturze wydajność pompy jest niemalże taka sama przez cały rok. Decydując się na pobór energii z wód podziemnych, należy zastosować dwie studnie, z których jedna będzie służyła do poboru wody z warstwy wodonośnej, zaś druga będzie wodę do tej warstwy przekazywać.

Pompy ciepła pracują w kilku trybach. Jednym z nich jest tak zwany monowalentny. Oznacza to, że pompa jest jedynym źródłem ciepła w całym budynku. Ten tryb jest optymalny dla niskotemperaturowych systemów grzewczych, których maksymalna temperatura zasilania wynosi 55 stopni Celsjusza. W trybie monoenergetycznym pompa współdziała z grzałką elektryczną. Gdy temperatura spada do około -7 stopni Celsjusza, wskazane jest użycie dodatkowego źródła ciepła, czyli właśnie grzałki. W trybie biwalentnym alternatywnym pompa dostarcza ciepło tylko do określonej temperatury zewnętrznej. Jeśli spadnie ona poniżej przyjętej wartości, pompa automatycznie się wyłącza i zostaje zastąpiona przez drugie źródło cieplne.

Pompy ciepła dają niezależność od tych zasobów naturalnych, które stają się coraz bardziej ograniczone. Inwestycja w pompę umożliwia korzystania z energii odnawialnej. To rozwiązanie ekonomiczne dla naszego portfela i zbawienne dla środowiska. Wystarczy jedna rozsądna inwestycja, która będzie zwracała się latami.